Menu Sluiten

MAEX: Week van de Circulaire Economie

Van 3 tot 7 februari is het de Week van de Circulaire Economie. Deze week is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor een andere manier van ondernemen en economisch denken, namelijk circulair in plaats van lineair. Er zijn al veel bedrijven die circulair ondernemen ter harte hebben genomen. Maar veel bedrijven moeten de omschakeling nog maken. In dit artikel leer je meer over circulaire economie, wat de MAEX initiatieven op dit gebied kunnen doen en dit kan betekenen voor jou. 

Wat is een circulaire economie?

De meeste bedrijven en industrieën werken nu volgens een lineair principe van grondstoffen. Dit is het zogenaamde TAKE, MAKE, DISPOSE principe. Grondstoffen worden uit de natuur gehaald, hiermee worden producten gemaakt en na dat de producten gebruikt zijn worden ze weggegooid. Deze vorm van economie is echter niet houdbaar. De grondstoffen raken langzaam op en worden steeds lastiger verkrijgbaar. Ook heeft het weggooien van grote hoeveelheden producten een grote impact op het milieu. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid plastic in de oceanen.
Hierom is er een nieuwe, circulaire vorm van economie nodig. Hierbij worden producten op zo'n manier geproduceerd dat de grondstoffen in de producten opnieuw gebruikt kunnen worden. In plaats van het weggooien van oude producten worden ze gerepareerd, bepaalde onderdelen opnieuw gebruikt of gerecycled. Hierdoor houden de grondstoffen veel langer hun waarde vast, wordt er minder weggegooid en hoeven er minder grondstoffen uit de natuur gehaald worden. Dit heeft positieve gevolgen voor het milieu en zorgt voor een duurzamere economie.

Vlinder diagram van de circulaire economie

Uit het diagram hierboven blijkt dat recycling dus eigenlijk pas de laatste stap is in het circulaire proces. Het is economisch namelijk veel voordeliger om een product in zijn huidige staat te repareren, omdat dit vaak minder tijd en geld kost dan een product in zijn geheel te recyclen. Na repareren is het opnieuw distribueren van een product (tweedehands verkopen) de beste optie. Daarna de onderdelen van een product opnieuw gebruiken (refurbishing) en als laatste pas de grondstoffen van de onderdelen zelf opnieuw gebruiken (recycling). Je ziet dus dat het in een circulaire economy belangrijk is dat een product zo lang mogelijk in zijn huidige staat gebruikt wordt.

Circulair ondernemen

Om circulair te ondernemen moeten bedrijven vaak hun business model aanpassen. Ook moet het idee van bezit veranderen. Om de grondstoffen van producten te blijven gebruiken en te voorkomen dat consumenten oude of kapotte producten weggooien, is het belangrijk dat ondernemers manieren vinden om de producten die ze verkopen uiteindelijk terug te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door producten te leasen in plaats van te verkopen. Consumenten betalen dan voor het gebruik van een product, maar het product blijft wel eigenaar van het bedrijf.

De voordelen van circulair ondernemen is onder anderen dat het simpelweg geld oplevert en bespaard. Grondstoffen hoeven bijvoorbeeld veel minder aangeschaft te worden, omdat ze in het bezit van het bedrijf blijven. Ook kunnen bedrijven langer inkomsten halen uit een product. Producten kunnen langere tijd geleased worden aan meerdere klanten. Vervolgens kunnen de onderdelen van het product voor nieuwe producten gebruikt worden of verkocht worden.

De uitdaging van circulair ondernemen is dat het terugkrijgen van geleasete producten moeilijk kan zijn, vooral als het om veel producten bij veel klanten gaat. Ook moeten bedrijven producten anders gaan produceren. Een product moet lang te gebruiken zijn, makkelijk te repareren zijn en makkelijk uit elkaar de halen zijn. Deze omschakeling van productie vergt vaak vele investeringen en een verandering van het business model.

MAEX initiatieven

Op MAEX staan ook veel initiatieven die circulaire economie hun missie hebben gemaakt. Hieronder lees je meer over een aantal van hen.

VerdraaidGoed
VerdraaidGoed: waardeloos weer waardevol. VerdraaidGoed richt zich op waardebehoud van materialen en het sluiten van kringlopen. Wij zorgen ervoor dat restmaterialen die niet (of niet optimaal) gerecycled worden een tweede leven krijgen in de vorm van nieuwe producten. Deze iconische producten dragen bij aan het creëren van bewustwording en gedragsveranderingen en verminderen het gebruik van nieuwe grondstoffen. Naast de uitvoering van onze eigen projecten, doen we dit vooral door bedrijven te begeleiden die stappen willen maken binnen de circulaire economie. Op een creatieve manier, met vindingrijke denkers en ontwerpers, maar wel volgens een gestructureerde aanpak; onze Waardeloos Weer Waardevol Werkwijze. Kijk hier voor meer informatie over dit initiatief.

Fruitleather Rotterdam
Gebruikt fruitafval voor een goedkoper en milieuvriendelijk alternatief in de leerindustrie. Fruitleather Rotterdam is het eerste bedrijf ter wereld dat het afval van fruit, in combinatie met natuurlijke additieven, verwerkt tot een duurzaam leerachtig materiaal, met diverse toepassingsmogelijkheden. Wij leveren fruitleer als halffabrikaat aan leerverwerkende partijen. Rotterdam beschikt over de belangrijkste Noord-Europese fruithaven. Bij de import tussen de producent en de Rotterdamse haven als verwerker, wordt er ruim ± 10% fruit verspild. In het transport naar de groothandel is dit nog eens 10%, en tussen de winkel en consument komt daar nog eens 15% bij. Fruitleather Rotterdam helpt de stad bij het terugdringen van zijn fruitafval op een circulaire manier. Kijk hier voor meer informatie over dit initiatief.

LoopedGoods
LoopedGoods is de circulaire webshop voor consument en bedrijfsleven. In Nederland zijn er veel ondernemers actief met een circulair product of circulaire dienst, maar vaak zijn zij nog onbekend. LoopedGoods biedt hen een podium en verzamelt alle circulaire producten in één webshop. Door de krachten van de verschillende ondernemingen te bundelen kan LoopedGoods ook volledig circulaire kerstpakketten en relatiegeschenken aanbieden aan bedrijven. Kijk hier voor meer informatie over dit initiatief.

Wat kan je zelf doen?

Op MAEX staan nog veel meer initiatieven die met hun inzet de wereld circulair proberen te maken. Deze initiatieven hebben hierbij hulp en steun nodig. Dit kan gaan om extra handen bieden, financiële steun of advies. Kijk hier welke initiatieven nog meer aan de circulaire economie werken en welke hulp ze goed kunnen gebruiken.

Thema dagen

Wereldwijd worden thema dagen georganiseerd om aandacht te vragen voor de Sustainable Development Goals en de problemen die zij vertegenwoordigen. Deze dagen worden georganiseerd om mensen bewust te maken van de problemen en welke rol zij daarin (kunnen) spelen. Hieronder staat een overzicht van een aantal van deze dagen en hoe sociale initiatieven hier invulling aan geven in de praktijk.