Menu Sluiten

 

De Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals, oftewel SDG's, zijn 17 doelen die de Verenigde Naties hebben opgesteld om grote sociale wereldwijde problemen gezamenlijk aan te pakken en hiermee te zorgen voor een blijvend betere wereld voor mens en natuur. Zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden werken samen om deze doelen te bereiken. De SDG's zijn onderdeel van de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties en zijn in wezen de kern van deze agenda. Maar hoe wordt er lokaal omgegaan met deze doelen?
Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals worden meer en meer onderdeel van de taal die bedrijven en overheden met elkaar spreken. Steeds meer bedrijven maken de SDG's onderdeel van hun strategie. Het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen groeit en de SDG's bieden een mooie invulling voor bedrijven om hun maatschappelijke impact te verbeteren, te meten en te laten zien. Tegelijkertijd spelen de SDG's een steeds grotere rol bij het maken van beleid bij lokale en overkoepelende overheden. Maar als alleen overheden en bedrijven zich zouden inzetten voor het behalen van de doelen, zou echte vooruitgang lang duren. Daarom is het belangrijk dat ook vanuit de maatschappij aan deze doelen gewerkt wordt. Dus niet alleen een top-down aanpak, maar ook bottom-up. Ook in de maatschappij spelen de SDG's een rol. Sociale initiatieven, geïnitieerd door burgers, werken op lokaal niveau aan deze doelen. Het is belangrijk dat er overal in de maatschappij, dus overheden, bedrijven en individuen,  op gelijk niveau en in gelijke taal aan deze doelen wordt gewerkt. Een goede samenwerking tussen deze drie maatschappelijke lagen is de sleutel tot het behalen van de doelen.

Sociale initiatieven

In de maatschappij wordt ook bijgedragen aan het halen van de Sustainable Development Goals. Burgers zetten vaak zelf sociale initiatieven op om een lokale bijdrage te leveren aan grote problemen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het opzetten van een buurtmoestuin in het kader van lokaal voedsel, het begeleiden van vluchtelingen bij hun integratie of werk bieden aan mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt. Het voordeel van lokale initiatieven is dat men in eigen buurt goed op de hoogte is van de problemen en hoe deze het beste opgelost kunnen worden. Een ander voordeel is dat lokale initiatieven direct impact leveren op hun omgeving, anders dan bijvoorbeeld overheidsbeleid. Het nadeel is dat de initiatiefnemers vaak onvoldoende kennis en middelen beschikbaar hebben om langdurige of blijvende impact te kunnen leveren. Het is daarom belangrijk dat overheden en bedrijven, die wel over deze middelen beschikken, samenwerken met sociale initiatieven om zo meer impact te maken. Op deze manier wordt er zowel top-down als bottom-up gewerkt aan het halen van de SDG’s. Zo maken we samen meer impact.

Er zijn veel voorbeelden van hoe sociale initiatieven impact leveren. Kijk hoe sociale initiatieven bijdragen aan de Sustainable Development Goals in Nederland op MAEX.nl.

 

Thema dagen

Wereldwijd worden thema dagen georganiseerd om aandacht te vragen voor de Sustainable Development Goals en de problemen die zij vertegenwoordigen. Deze dagen worden georganiseerd om mensen bewust te maken van de problemen en welke rol zij daarin (kunnen) spelen. Hieronder staat een overzicht van een aantal van deze dagen en hoe sociale initiatieven hier invulling aan geven in de praktijk.