Menu Sluiten

Op zoek naar ruimere social return invulling als overheid?

Merk je als overheid dat het steeds lastiger wordt voor bedrijven om social return in te vullen en wil je wel dat bedrijven sociale waarde leveren in jouw gemeente, provincie of regio? MAEX kan helpen.

Wat is social return?

Bedrijven en andere organisaties die een opdracht uitvoeren voor de overheid hebben vaak een social return verplichting. Social return is primair gericht op het creëren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Opdrachtnemers van de overheid geven sociaal iets terug aan de samenleving.  Steeds meer bedrijven zoeken naar een bredere waardevolle invulling omdat ze ofwel de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet in hun projecten/opdrachten kunnen inzetten of maar voor een deel. Maak je het als overheid mogelijk voor hen om de social return breder in te vullen? MAEX kan helpen door social return te koppelen aan de maatschappelijke opgaven die er zijn.

Social return in de praktijk

Social return via MAEX

MAEX, de maatschappelijke beurs, biedt overheden en bedrijven een nieuwe dimensie aan de invulling van social return. Met de MAEX social handprint kunnen overheden zelf bepalen bij welke initiatieven en sociale ondernemingen social return door bedrijven ingevuld mag worden. De gemeente Amsterdam biedt bijvoorbeeld die mogelijkheid samen met MAEX.

Hoe werkt het in Amsterdam?

In gemeente Amsterdam kan de invulling van social return als volgt:

  1. Bied als bedrijf betaald werk voor Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  2. Lever een bijdrage aan de arbeidsparticipatie van Amsterdammers door het aanbieden van stages, samen te werken met SW-bedrijf Pantar en het afnemen van producten bij sociale firma’s.
  3. Draag bij aan opgaven in het sociaal domein door activiteiten te ontplooien die een impact hebben op de thema’s werk, armoedebestrijding, gezondheidsbevordering, participatie, onderwijs en gezond opgroeien.
  4. Socialer ondernemen. Dit kan door sociaal, hoog te scoren op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (keurmerk PSO) of social return toe te passen op uw aanbestedingen. (bron: https://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/social-return/bedrijf-sociale/)

Het bijdragen aan opgaven in het sociaal domein, het inkopen bij sociale firma’s of het zichtbaar maken dat je sociaal onderneemt kan met MAEX.

MAEX Amsterdam is het platform waarop initiatieven en sociale ondernemingen zichtbaar zijn waar social return ingevuld kan worden. Met de social handprint van het initiatief of de sociale onderneming bepaalt de gemeente samen met het bedrijf en MAEX bij welke initiatieven wat geleverd mag worden door het bedrijf als social return invulling.

 

 

 

Samenwerking MAEX en Amsterdam
Social return ladder
Social return ladder MAEX

 

 

Wil jij dit ook in jouw gemeente,provincie of regio?

Neem contact op via info@maex.nl of klik hier voor aanvullende informatie.