Menu Sluiten

MAEX: Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen

Op 25 december 2019 is het de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Deze dag in door de Verenigde Naties in het leven geroepen om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen is nog altijd een groot probleem dat veel slachtoffers maakt. Het is daarom ook een van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG's). Gelukkig zijn er ook initiatiefnemers die er iets tegen proberen te doen. Op MAEX, de maatschappelijke beurs, worden deze initiatieven zichtbaar en meetbaar gemaakt. Help ook mee om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Steun een initiatief op MAEX of begin zelf een initiatief! Welke initiatieven strijden tegen geweld tegen vrouwen? Hieronder staan een aantal nader uitgelicht.

Stichting Home Empowerment
''Stichting Home Empowerment (SHE) is gespecialiseerd in het bestrijden en terugdringen van huiselijk geweld. Wij zijn een informele hulporganisatie die toeleiding biedt richting de formele hulpinstanties. Naast toeleidingstrajecten bieden wij diverse activiteiten in huis in het kader van empowerment van de doelgroep. De visie van SHE kenmerkt zich door het uitgangspunt: “Een ieder in wisselwerking met diens sociale omgeving, volledig tot diens recht moet kunnen komen.’’ De handelswijze die hierbij nageleefd wordt, draagt zoveel mogelijk bij aan het vergroten en behouden van de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Jarenlange expertise leert ons dat de meest duurzame aanpak zich niet alleen op het slachtoffer richt, maar ook op de dader en diens omgeving. SHE kijkt naar iedere situatie met een frisse blik en voert voor ieder gezin een passend traject uit. In de meeste gevallen vindt er een bemiddelings- / toeleidingstraject plaats in het gezin. Hierdoor blijven 50% van de gezinnen die begeleid worden door SHE bij elkaar in een duidelijk verbeterde situatie. SHE hakt knopen door die noodzakelijk zijn om het slachtoffer daadwerkelijk te helpen. De stichting draagt zorg voor het totale proces van intake tot doorstroom in de samenleving en toeleiding richting de zorg- en hulpverlening. Wij staan in direct contact met o.a.: Politie, Jeugdbescherming, GGD en Veilig Thuis voor advies-, meld- en steunpunten Huiselijk Geweld.''
Kijk op MAEX voor meer informatie over dit initiatief en voor wat jij kan doen om dit initiatief te helpen met haar doelstellingen.
Aman Centrum
''Een traumatische ervaring kan je leven overhoop halen en heeft soms grote gevolgen voor jezelf. Maar ook voor je omgeving en uiteindelijk zelfs voor de hele maatschappij. Stichting Aman Centrum vindt het belangrijk dat elk mens de gelegenheid krijgt om na een ingrijpende gebeurtenis de draad weer op te pakken en om zich niet langer slachtoffer te voelen. Onze missie is het versterken van de maatschappelijke positie en de integratie van mensen uit het Midden-Oosten, zowel in Nederland als in het Midden-Oosten. Stichting Aman Centrum helpt vrouwen, kinderen en mannen die slachtoffer zijn van geweld, oorlogsgeweld en van seksueel misbruik. Stichting Aman Centrum wil werken aan een veilige toekomst en een nieuw begin voor vrouwen, kinderen en mannen met een dergelijke traumatische ervaring Dit doen we door het bieden van begeleiding en/of juridisch advies. Ook organiseren we (bewustwordings)-activiteiten, trainingen en/of (voorlichtings)-bijeenkomsten. Verder verstrekken we informatie, adv.''
Kijk op MAEX voor meer informatie over dit initiatief en voor wat jij kan doen om dit initiatief te helpen met haar doelstellingen.

 

Kijk op MAEX voor meer sociale initiatieven die lokaal de strijd aangaan tegen geweld tegen vrouwen. Hier kun je zien hoeveel impact de initiatieven maken en wat ze  nodig hebben om nog meer impact te maken.

Thema dagen

Wereldwijd worden thema dagen georganiseerd om aandacht te vragen voor de Sustainable Development Goals en de problemen die zij vertegenwoordigen. Deze dagen worden georganiseerd om mensen bewust te maken van de problemen en welke rol zij daarin (kunnen) spelen. Hieronder staat een overzicht van een aantal van deze dagen en hoe sociale initiatieven hier invulling aan geven in de praktijk.