Menu Sluiten

MAEX: Internationale Dag van de Solidariteit

Op 20 december 2019 is het de Internationale Dag van de Solidariteit. Deze dag in door de Verenigde Naties in het leven geroepen om het belang van solidariteit tussen mensen te benadrukken. Het is een dag die erop is gericht om overheden eraan te herinneren internationale afspraken na te komen, aandacht te vragen voor solidariteit en het aanmoedigen van sociale initiatieven die solidariteit tussen mensen versterken. Met name armoede bestrijden is hier een belangrijk thema. 

Ook MAEX viert de Dag van de Solidariteit. Op MAEX staan bijna 300 initiatieven die impact leveren op SDG 1: Geen Armoede. Dit kunnen zowel kleine burgerinitiatieven als sociale ondernemingen zijn. Sociale initiatieven vormen lokale oplossingen voor mondiale problemen. Zonder deze lokale oplossingen is het onmogelijk om de SDG's te behalen en daarom is het belangrijk dat deze initiatieven gezien en gehoord worden. Dit doen we op MAEX. Graag willen wij vertellen over een aantal van deze initiatieven die goed passen bij de Dag van de Solidariteit.

Voedselbank-Stichting Solidair
Dit Haagse initiatief doet dagelijks aan Armoedebestrijding in Escamp met 16 Vrijwilligers, Voedselbank, Kledingbank, Maatschappelijke ondersteuning aan Ouderen. Wekelijks worden er bijna 153 voedselpakketten uitgedeeld aan wijkbewoners, maar door de toenemende armoede groeit de behoefte aan dergelijke hulp heel snel. Hier vindt u meer informatie over dit initiatief.

steungezin.nl
Steungezin.nl is een online initiatief voor persoonlijke armoedebestrijding. Het is het eerste buurtplatform in Peoplefunding, waarbij je als stadsgenoot een eenmalige financiële match maakt met een nabije buur die in armoede leeft. Via het platform zijn anonieme profielen zichtbaar van mensen in je directe omgeving met een financiële noodhulpvraag. Kijk hier voor meer informatie over dit initiatief.
SchuldHulpVrijwilligers Zeeland
''Enkele jaren geleden zijn wij op initiatief van het Leger des Heils gestart in Goes. Sinds het begin van 2017 is ons werkgebied uitgebreid over de provincie Zeeland. Wij vormen met elkaar een enthousiaste groep van vrijwilligers die zich graag in willen zetten voor mensen in financiële nood. Het aantal hulpvragers groeit nog steeds. Zij melden zich aan via de website of worden door gemeenten, kerken en andere instanties naar ons doorverwezen. We zijn blij met alle vrijwilligers die zich willen inzetten om aan de groeiende hulpvraag tegemoet te kunnen komen. Onze vrijwilligers beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om mensen met financiële problemen zo goed mogelijk te helpen en bij te staan. Daarbij wordt allereerst geluisterd naar het verhaal achter het probleem. Vervolgens wordt gekeken hoe de situatie zo snel mogelijk gestabiliseerd en verbeterd kan worden.'' Kijk hier voor meer informatie over dit initiatief.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kijk op MAEX voor meer sociale initiatieven die lokaal de strijd aangaan tegen armoede. Hier kun je zien hoeveel impact de initiatieven maken en wat ze  nodig hebben om nog meer impact te maken.

Thema dagen

Wereldwijd worden thema dagen georganiseerd om aandacht te vragen voor de Sustainable Development Goals en de problemen die zij vertegenwoordigen. Deze dagen worden georganiseerd om mensen bewust te maken van de problemen en welke rol zij daarin (kunnen) spelen. Hieronder staat een overzicht van een aantal van deze dagen en hoe sociale initiatieven hier invulling aan geven in de praktijk.