Menu Sluiten

MAEX: Internationale Dag van de Educatie

Op 24 januari 2020 is het de Internationale Dag van de Educatie. Deze dag in door de Verenigde Naties in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het belang van educatie wereldwijd. Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in welvarende landen is educatie een grote uitdaging.  Het is daarom ook een van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG's). Ook in Nederland is onderwijs een uitdaging. Denk bijvoorbeeld aan het lerarentekort, vroege schoolverlaters en kinderen met een beperking of taalachterstand. Gelukkig zijn er sociale initiatieven die zich inzetten voor Kwaliteitsonderwijs (SDG 4). Op MAEX, de maatschappelijke beurs, worden deze initiatieven zichtbaar en meetbaar gemaakt. Help ook mee om educatie in Nederland te verbeteren. Steun een initiatief op MAEX of begin zelf een initiatief! Welke initiatieven zetten zich in voor betere educatie? Hieronder staan een aantal nader uitgelicht.

IMC Weekendschool
''IMC Weekendschool stelt zich ten doel dat alle jongeren, van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus, zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de samenleving. We beseffen dat niet elke jongere gelijke kansen heeft op dit gebied. Daarom geven wij hen die van huis uit de kans niet krijgen, de mogelijkheid om zich breed te oriënteren. Om te ervaren waar ze goed in zijn en uit te vinden waar ze warm van worden. Dat doen we met een vernieuwende vorm van onderwijs en door het onderwijs te vernieuwen. Zowel op onze 10 Weekendscholen gedurende 3 jaar in het weekend als met IMC Basis op bijna 30 basisscholen onder schooltijd voor leerlingen van groep 7 en 8, twee jaar lang. IMC on Tour richt zich op kinderen in de leeftijdsfase van tien tot veertien jaar, die net een verblijfsstatus hebben gekregen en zijn ingeschreven bij een Nederlandse gemeente waar zij zich kunnen vestigen. Dit doen we inmiddels in 7 gemeenten. Bij het IMC Alumni ‘netwerk voor het leven’ worden de waarden van de weekendschool voortgezet: ‘zorg ervoor dat je een plek vindt in de samenleving die past bij jouw capaciteiten’, ‘blijf je ontwikkelen’, ‘leer van mensen die verder zijn dan jij,’ en ‘geef teug zodra je terug kunt geven.’'
Kijk op MAEX om te zien hoeveel impact dit initiatief heeft en wat ze nodig hebben om nog meer impact te maken. Help mee!
-
Move Utrecht
''Move laat kinderen uit minder bedeelde wijken ontdekken welke mogelijkheden zij hebben in de maatschappij. Dit doen wij door deze kinderen te koppelen aan studenten. In een kortlopend project leren ze elkaars leefwereld kennen en bedenken de kinderen hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Studenten helpen deze plannen te realiseren en geven zo samen met de kinderen hun buurt een boost. Op deze manier laten we kinderen ontdekken dat zij de wereld kunnen veranderen.''

Kijk op MAEX om te zien hoeveel impact dit initiatief heeft en wat ze nodig hebben om nog meer impact te maken. Help mee!
-
Stichting 070Watt
''Dagbestedingstraject voor jongeren die vanuit Justitie, Jeugdzorg of het Praktijkonderwijs aan ons worden toevertrouwd. In een viertal trajecten (Horeca, Verhuizing, Winkel en Creatief-commercieel) bouwen we aan sociale vaardigheden en werknemerskwaliteiten. De jongeren stromen uiteindelijk uit richting werk of opleiding. In het Horecatraject maken de jongeren een uitgebreide lunch, die we met de hele stichting (jongeren, begeleiders en vrijwilligers) samen nuttigen. Voor veel jongeren het enige moment dat er gezamenlijk gegeten wordt, sociaal gezien heel belangrijk. Naast onze jongeren bieden we werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, veelal leeftijd gerelateerd. Deze groep biedt een mooi houvast met veel levenservaring voor de jongeren. Een schop onder je kont en een aai over je bol werkt vaak fantastisch. Voor alle buurtbewoners hebben we ook nog een juridisch spreekuur en is er natuurlijk altijd een bakkie koffie. Kom maar langs!''
Kijk op MAEX om te zien hoeveel impact dit initiatief heeft en wat ze nodig hebben om nog meer impact te maken. Help mee!
-
Kwaliteitsonderwijs is niet de enige SDG waar aan gewerkt moet worden. Op MAEX staan sociale initiatieven die aan alle SDG's bijdragen. U kunt deze initiatieven steunen door op het MAEX-profiel te kijken wat ze nodig hebben om nog meer impact te maken. Ook kunt u op MAEX zelf een initiatief aanmaken en de impact van uw initiatief zichtbaar en meetbaar maken.

Thema dagen

Wereldwijd worden thema dagen georganiseerd om aandacht te vragen voor de Sustainable Development Goals en de problemen die zij vertegenwoordigen. Deze dagen worden georganiseerd om mensen bewust te maken van de problemen en welke rol zij daarin (kunnen) spelen. Hieronder staat een overzicht van een aantal van deze dagen en hoe sociale initiatieven hier invulling aan geven in de praktijk.