Menu Sluiten

MAEX Impuls

De MAEX Impuls is een voor MAEX initiatieven dedicated pot met geld, bedoeld om de organisatiekracht van een initiatief te versterken. Het gaat om (veelal kleinschalige) initiatieven die al gestart zijn, in de doorgroeifase zitten en hulp nodig hebben om hun organisatie te versterken. Een onderdeel dat vaak moeilijk te financieren is (veel fondsen en gemeenten steunen immers vooral nieuwe projecten). De samenwerkingspartners vullen met elkaar een ‘potje’ en geven via MAEX een impuls aan de organisatie van de initiatieven. Elke partner bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage. Zodra er een aantal partijen willen starten met een Impuls wordt een contract opgesteld door MAEX voor de samenwerking. Een Impulspot kan ook door één partner worden gevuld.

De afbeelding hieronder laat de flow van (in dit geval een Amsterdam) Impuls zien.

 

Contract tussen MAEX en de donateur(s) & wie doet wat

  • MAEX maakt een contract met de donateurs, waarin de werkwijze, procedure en verantwoording wordt beschreven en waarin de fasering en condities en het tijdpad worden vastgelegd. Tevens wordt de taakverdeling vastgelegd.
  • Er wordt een 'formele beheerder' (dit is eerder het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Iona Stichting geweest maar dit kan in overleg ook een andere partij zijn) van de MAEX Impuls bepaald ; dwz beheert het fonds, zorgt voor de betalingen en verstuurt schenkingsbrieven en draagt zorg voor de financiële verantwoording. Alle donateurs maken hun bijdrage over aan de formele beheerder.
  • MAEX zorgt voor de technische koppeling, communicatie via de site en andere media, helpt de aanvragers met aanmelden en zorgt voor een goede administratie, die gedeeld kan worden en waar voortgang van aanvragen, toekenning etc. wordt bijgehouden. MAEX voert de regie op het beoordelingsproces en maakt alle benodigde flyers en de inhoud van de brieven. Voor de Impuls werkzaamheden wordt 10% afgedragen aan MAEX.
  • Een van de donateurs of een lokaal fonds zorgt voor de ‘lokale blik’ bij de beoordeling van de aanvraag
  • Alle andere donateurs zetten de ‘flyer’ die MAEX maakt over de Impuls, uit via hun eigen netwerk en attenderen initiatieven op de mogelijkheid om een MAEX Impuls aan te vragen.
  • Schenken via MAEX Impuls heeft het ook voor als bedrijf of particulier een voordeel. De formele beheerder van de Impulspot is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent schenking (in de meeste gevallen) aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Onderstaande flyer is gemaakt voor de MAEX Impuls Haaglanden